You are currently viewing Kosultacje ws. ulicy Janowieckiej

Kosultacje ws. ulicy Janowieckiej

Uczestniczyłem w konsultacjach w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Janowieckiej na Targówku Fabrycznym. Ciekawy projekt, gdzie pojawiła się koncepcja drogi wraz z chodnikami, ścieżką rowerową wśród drzew. Zaniepokojenie moje jednak wzbudził projekt budowy wraz z ulicą Janowiecką, ulicy Bardowskiego. Konkretnie przedłużenie istniejącej ulicy na wprost do ulicy Janowieckiej.
‼️ W tym miejscu planujemy szkołę, więc zgłosiłem swoje wątpliwości.

Mieszkańcy zgłaszali także potrzebę wjazdów do swoich posesji, których nie ma w koncepcji. Działkowcy z ogrodów działkowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy pytali o dodatkowe miejsc parkingowe.

Opracowana przez ZMID koncepcja ma posłużyć do oszacowania kosztów realizacji inwestycji i podjęcia dalszych działań zmierzających do wykonania dokumentacji projektowej umożliwiającej rozbudowę ulicy. Jak widać już na etapie koncepcji, będzie ona musiała być zmieniona.

Ulotkę informacyjną można pobrać tutaj


➡️Na najbliżej Komisji Edukacji zgłoszę uchwałę zobowiązującą Zarząd Dzielnicy Targówek, aby wystąpił do ZMID o uwzględnienie planów lokalizacji szkoły, w związku z rozpoczętą procedurą zmiany planu zagospodarowania Targówka Fabrycznego.
Mieszkańcy nadal mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej koncepcji w ciągu 30 dni wysyłając je na adres mailowy: zmid@zmid.waw.pl.

Dodaj komentarz