You are currently viewing Szkoły przed chaosem

Szkoły przed chaosem

Zaplanowana na rok przyszły kumulacja absolwentów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów spowodowała, że na spotkanie informacyjne w urzędzie dzielnicy przyszły tłumy. Tłumy rodziców i absolwentów, którzy o niczym innym nie mówią. Tylko kto wpadł na pomysł, aby do liceum poszły na raz dwa roczniki. Absolwenci będą uczyć się według dwóch różnych programów. Po szkole podstawowej przez cztery lata, po gimnazjum przez trzy. Wszystko w jednej szkole. Nauczycieli nie da się jednak przypisać do danego toku nauczania, więc będą musieli pamiętać, aby się nie pogubić do jakiej klasy idą prowadzić zajęcia.

Na Targówku, w szkołach średnich tak licealnych jak i branżowych (dawne technikum, zawodówka) przygotowano wystarczającą liczbę miejsc, aby absolwenci mogli kontynuować naukę. Oczywiście jeśli profile będą interesować uczniów. Zależy to jednak od decyzji uczniów i rodziców.
Jeszcze przed egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem po klasie VIII szkoły podstawowej  warto wziąć pod uwagę, że jego wynik, uzyskane oceny końcowe i inne osiągnięcia mogą przesądzić o liczbie punktów wymaganych przy przyjęciu do wybranej szkoły. Ważne jest również to,  by plany związane z dalszą edukacją miały związek z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami – wówczas droga edukacyjna może być naprawdę ciekawa i prowadzić do satysfakcjonujących osiągnięć zawodowych  w dorosłym życiu.

Liczba uczniów klas ósmych kończących szkołę podstawową w 2019 roku wynosi  1069 uczniów. Planuje się dla nich 1102 nowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Liczba uczniów klas gimnazjalnych w 2019 roku to 931 uczniów. Planuje się dla nich 996 miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
Gimnazjaliści, którzy nie otrzymają promocji  pójdą do klasy VIII w 2019 r. Ostatni gimnazjaliści w 2019 r. rozpoczną naukę w 3 letnim liceum lub 4 letnim technikum według innej podstawy programowej. Uczniowie, którzy ukończą klasę VIII w 2019 roku, rozpoczną naukę w 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub w szkole branżowej na innej niż równolegle uczący się uczniowie podstawie programowej. Do 31 sierpnia 2022 roku nauka w liceach będzie odbywać się dwutorowo.

Powrót do sentymentów z czasów Polski Ludowej nie może odbywać się kosztem uczniów, którzy nie będą mieli szans na dobrą maturę i studia. Życzymy, aby wszyscy dostali się do swoich wymarzonych szkół średnich, a dzielnica i miasto Warszawa dołoży starań, aby wyrównać te tematy, na które nie starczy czasu w programie nauczania.

Jędrzej Kunowski
przewodniczący Komsji Edukacji Rady Dzielnicy Targówek
Beata Michalec
pedagog, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

—————————————————————————————————————————————————–

Informacja o miejscach w szkołach średnich zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Targówek

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk L. Lisa-Kuli

Rok szk. 2018/2019
– 20 oddziałów/544 uczniów
w tym:
6 oddziałów klas pierwszych

Rok szk. 2019/2020  planowane:
– 27 oddziałów  / 808 uczniów   w tym:
14 oddziałów klas pierwszych – ogólnych
– 7  dla uczniów po VIII kl. SP  i 7 dla uczniów  po gimnazjum

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

Rok szk. 2018/2019
– 20 oddziałów /593 uczniów
w tym:
7 oddziałów klas pierwszych (2 dwujęzyczne)

Rok szk. 2019/2020 planowane:
– 24 oddziały  / 749 uczniów  w tym:
11 oddziałów klas pierwszych
7  dla uczniów po VIII kl. SP  i 4 dla uczniów po gimnazjum
oddziały dla uczniów po VIII kl. SP w tym:

2 klasy wstępne Hiszpański/Niemiecki  i Rosyjski/Francuski
1 klasa dwujęzyczna Hiszpański/Niemiecki
4 klasy ogólne
4 oddziały dla uczniów po gimnazjum w tym:
1 klasa dwujęzyczna Hiszpański/Niemiecki
3 klasy ogólne

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana

Rok szk. 2018/2019
– 6 oddziałów/187 uczniów
w tym: 3 oddziały klas pierwszych (1 dwujęzyczny A)

Rok szk. 2019/2020 planowane:
16 oddziałów/507 uczniów w tym:
11 oddziałów klas pierwszych
– 6  dla uczniów po VIII kl. SP  i 5 dla uczniów  po gimnazjum
– 6  dla uczniów po VIII kl. SP w tym:
1 klasa wstępna Franscuski/Niemiecki
2 klasy dwujęzyczne Angielski i Niemiecki
3 klasy ogólne

5 oddziały dla uczniów po gimnazjum w tym:
– 2 klasy dwujęzyczne Angielski i Niemiecki

3 klasy ogólne

CLXII Liceum Ogólnokształcące

Rok szk. 2018/2019
– 3 oddziały /88 uczniów
(2 sportowe, 1 ogólny z innowacją ratownictwo przedmedyczne)

Rok szk. 2019/2020 planowane:
– 13 oddziałów/408 uczniów
w tym:
– 10 oddziałów klas pierwszych
– 5  dla uczniów po VIII kl. SP  i 5 dla uczniów  po gimnazjum (sportowe i ogólne)

CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Woźniaka

Rok szk. 2018/2019  |
– 7 oddziałów/123 uczniów
w tym:
2 oddziały klas pierwszych (integracyjne)

Rok szk. 2019/2020  planowane:
8 oddziałów  / 147 uczniów
w tym:
3 oddziały klas pierwszych
– 2  dla uczniów po VIII kl. SP  i 1 dla uczniów po gimnazjum (integracyjne)

Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego

Rok szk. 2018/2019
23 oddziały  / 572 uczniów  w tym:
7 oddziałów klas pierwszych

Rok szk. 2019/2020  planowane:
30 oddziałów/799 uczniów
w tym:
10 oddziałów klas pierwszych
– 5  dla uczniów po VIII kl. SP  i 5 dla uczniów  po gimnazjum

zawody:
– technik obsługi turystycznej,
– technik hotelarstwa,
– technik eksploatacji portów i terminali,
– technik organizacji reklamy,
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
– technik lotniskowych służb operacyjnych,
– technik ekonomista.

Technikum nr 30   w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I

Rok szk. 2018/2019
7 oddziałów  / 137 uczniów
w tym:
2 oddziały klas pierwszych

Rok szk. 2019/2020  planowane:
10 oddziałów/241 uczniów
w tym:
4 oddziały klas pierwszych
2  oddziały dla uczniów po VIII kl. SP   i 2 dla uczniów po gimnazjum

2 oddziały dla uczniów po VIII kl. SP w tym:
– 1 klasa : technik usług fryzjerskich
– 1 klasa : 0,5 technik technologii drewna,
0,5 technik budownictwa

2 oddziały dla uczniów po gimnazjum w tym:
– 1 klasa : technik usług fryzjerskich
– 1 klasa : 0,5 technik technologii drewna
0,5 technik budownictwa

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
Rok szk. 2018/2019 
7 oddziałów  / 155 uczniów
w tym:
– 4 oddziały klas pierwszych

Rok szk. 2019/2020  planowane:
10 oddziałów/271 uczniów
w tym:
6 oddziałów klas pierwszych:
– 3 oddziały dla uczniów po VIII kl. SP  i 3 oddziały dla uczniów po gimnazjum
– 3 oddziały dla uczniów po VIII kl. SP
w tym:
– 1,5  oddz. (42 uczniów)  klasy wielozawodowe
– 1 klasa (28 uczniów): fryzjer
0,5 oddz. (14 uczniów): monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3 oddziały dla uczniów po gimnazjum
w tym:
– 1,5  oddz. (42 uczniów)  klasy wielozawodowe
– 1 klasa (28 uczniów) : fryzjer
– 0,5 oddz. (14 uczniów) : monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Dodaj komentarz