Interpelacje złożone przez Radnego Jędrzeja Kunowskiego w trakcie kadencji 2014 – 2018.

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
112 20-09-2018 Jędrzej Kunowski zabezpieczenia przejścia przy SP nr 52 interp. nr 112 radnego Kunowskiego.pdf
111 13-09-2018 Jędrzej Kunowski ekspertyz dot. SP nr 52 w spr. termomodernizacji szkoły interp. nr 111 radnego Kunowskiego.pdf
110 13-09-2018 Jędrzej Kunowski ekspertyz dor. SP nr 84 w spr. przebudowy szkoły interp. nr 110 radnego Kunowskiego.pdf
109 13-09-2018 Jędrzej Kunowski udostępnienia ekspertyz dot. SP nr 52 w spr. przebudowy strychu interp. nr 109 radnego Kunowskiego.pdf
108 13-09-2018 Jędrzej Kunowski wodociągu na ul. Spytka z Melszyna interp. nr 108 radnego Kunowskiego.pdf
107 29-08-2018 Jędrzej Kunowski kolejnego hotelu robotniczego na Zaciszu inter nr 107 radengo Kunowskiego.pdf
106 29-08-2018 Jędrzej Kunowski dojścia do Przedszkola nr 432 od ulicy Cmentarnej inter nr 106 radnego Kunowskiego.pdf
105 22-06-2018 Jędrzej Kunowski zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej inter nr 105 radengo Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 105 radnego Kunowskiego.pdf
104 22-06-2018 Jędrzej Kunowski ulic na Zaciszu inter nr 104 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 104 radnego Kunowskiego.pdf
103 22-06-2018 Jędrzej Kunowski nowego boiska przy Szkole podstawowej nr 52 inter nr 103 radengo Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 103 radnego Kunowskiego.pdf
102 14-06-2018 Jędrzej Kunowski zabezpieczenia skrzyżowania Kondratowicza -Blokowej – Przy Grodzisku inter nr 102 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 102 radnego Kunowskiego.pdf
101 12-06-2018 Jędrzej Kunowski wniosku mieszkańców ulicy Warsa inter nr 101 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 101 radnego Kunowskiego.pdf
100 12-06-2018 Jędrzej Kunowski wniosku mieszkańców ulicy Wallenroda inter nr 100 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 100 radnego Kunowskiego.pdf
99 30-05-2018 Jędrzej Kunowski wykonania remontów sal lekcyjnych w XLVI LO inter nr 99 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 99 radnego Kunowskiego.pdf
98 30-05-2018 Jędrzej Kunowski rozszerzenia oferty edukacyjnej o międzynarodowy program maturalny International Baccalaureate w języku hiszpańskim w XLVI LO inter nr 98 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 98 radnego Kunowskiego.pdf
97 30-05-2018 Jędrzej Kunowski poprawy bezpieczeństwa w budynkach XLVI LO inter nr 97 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 97 radnego Kunowskiego.pdf
96 30-05-2018 Jędrzej Kunowski przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na sale edukacyjne w celu zwiększenia ilości sal w XLVI LO inter nr 96 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 96 radnego Kunowskiego.pdf
95 30-05-2018 Jędrzej Kunowski zaadaptowania pomieszczeń i zabudowę holu w celu zwiększenia ilości sal lekcyjnych w XLVI LO inter nr 95 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 95 radnego Kunowskiego.pdf
94 04-05-2018 Jędrzej Kunowski interpelacji nr 80 inter nr 94 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 94 radnego Kunowskiego.pdf
93 04-05-2018 Jędrzej Kunowski przeniesienia szkół zawodowych z budynku na Mieszka I inter nr 93 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 93 radnego Kunowskiego.pdf
91 04-05-2018 Jędrzej Kunowski nie działających fontann na Zaciszu inter nr 91 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 91 radnego Kunowskiego.pdf
90 23-04-2018 Jędrzej Kunowski posprzątania skweru Grzegorza Ciechowskiego inter nr 90 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 90 radnego Kunowskiego.pdf
89 23-04-2018 Jędrzej Kunowski zawieszenia preambuły Konstytucji inter nr 89 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 89 radnego Kunowskiego.pdf
88 23-04-2018 Jędrzej Kunowski naprawy znaku i łańcuchów przy Gilarskiej/Samarytanki inter nr 88 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 88 radnego Kunowskiego.pdf
87 23-04-2018 Jędrzej Kunowski usunięcia wystających prętów zbrojeniowych na ul. Mlecznej inter nr 87 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 87 radnego Kunowskiego.pdf
86 23-04-2018 Jędrzej Kunowski porządkowania Parku Wiecha inter nr 86 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 86 radnego Kunowskiego.pdf
85 23-04-2018 Jędrzej Kunowski zegara słonecznego w Parku Wiecha inter nr 85 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 85 radnego Kunowskiego.pdf
84 23-04-2018 Jędrzej Kunowski jeży przechodzących przez ul. Gilarską na odcinku od Samarytanki do Rolanda inter nr 84 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 84 radnego Kunowskiego.pdf
83 23-04-2018 Jędrzej Kunowski blokowania pobocza na ul. Radzymińskiej inter nr 83 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 83 radnego Kunowskiego.pdf
82 23-04-2018 Jędrzej Kunowski kontroli tzw. hoteli robotniczych inter nr 82 radnego Kunowskiego.pdf
od na inter nr 82 radnego Kunowskiego.pdf
81 23-04-2018 Jędrzej Kunowski hałasów nocnych na polu PGR inter nr 81 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 81 radnego Kunowskiego.pdf
80 23-04-2018 Jędrzej Kunowski konsultacji dot. spowolnienia ruchu na ulicy Sawy inter nr 80 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 80 radnego Kunowskiego.pdf
79 07-03-2018 Jędrzej Kunowski rozgrzebanej inwestycji przy ul. Radzymińskiej inter nr 79 radnego Kunowskiego.pdf
odp an inter nr 79 radnego Kunowskiego.pdf
78 07-03-2018 Jędrzej Kunowski uprzątnięcia kosza zatopionego w Kanale Bródnowskim inter nr 78 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 78 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 78 radnego Kunowskiego.pdf
77 06-03-2018 Jędrzej Kunowski kosztów reformy edukacji inter nr 77 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 77 radnego Kunowskiego.pdf
76 06-03-2018 Jędrzej Kunowski torebek do sprzątania psich odchodów inter nr 76 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 76 radnego Kunowskiego.pdf
75 05-03-2018 Jędrzej Kunowski parkujących samochodów przy ul. Samarytanki inter nr 75 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 75 radnego Kunowskiego.pdf
73 27-02-2018 Jędrzej Kunowski remontu ulic na Zaciszu inter nr 73 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 73 radnego Kunowskiego.pdf
72 27-02-2018 Jędrzej Kunowski wysypisk śmieci na Zaciszu inter nr 72 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 72 radnego Kunowskiego.pdf
71 27-02-2018 Jędrzej Kunowski przejęcia terenów sportowych inter nr 71 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 71 radengo Kunowskiego.pdf
70 14-12-2017 Jędrzej Kunowski konkursów dla nauczycieli inter nr 70 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 70 radnego Kunowskiego.pdf
69 14-12-2017 Jędrzej Kunowski stypendiów za wyniki w nauce inter nr 69 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 69 radnego Kunowskiego.pdf
68 14-12-2017 Jędrzej Kunowski pracowników administracyjnych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych inter nr 68 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 68 radnego Kunowskiego.pdf
67 14-12-2017 Jędrzej Kunowski wieszania preambuły konstytucji inter nr 67 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 67 radnego Kunowskiego.pdf
66 14-12-2017 Jędrzej Kunowski rury ciepłowniczej inter nr 66 radnego Kunowskiego.pdf
odp na intyer nr 66 radnego Kunowskiego.pdf
65 14-12-2017 Jędrzej Kunowski linii autobusowej nr 156 inter nr 65 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 65 radnego Kunowskiego.pdf
64 14-12-2017 Jędrzej Kunowski hoteli robotniczych na Zaciszu cz.2 inter nr 64 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 64 radnego Kunowskiego.pdf
63 13-10-2017 Jędrzej Kunowski hoteli robotniczych na Zaciszu inter nr 63 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 63 radnego Kunowskiego.pdf
62 13-10-2017 Jędrzej Kunowski zabezpieczenia przejścia do Szkoły Podstawowej nr 114 inter nr 62 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 62 radnego Kunowskiego.pdf
61 14-09-2017 Jędrzej Kunowski wzrost opłat za zajęcia w domach kultury interp. nr 61 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 61 radnego Kunowskiego.pdf
60 14-09-2017 Jędrzej Kunowski urzędu stanu cywilnego interp. nr 60 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 60 radnego Kunowskiego.pdf
59 21-08-2017 Jędrzej Kunowski próbnych alarmów ewakuacyjnych w placówkach edukacyjnych inter nr 59 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 59 radnego Kunowskiego.pdf
58 21-08-2017 Jędrzej Kunowski czasu pracy Przedszkola nr 156 inter nr 58 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na interp. nr 58 radnego Kunowskiego.pdf
57 04-08-2017 Jędrzej Kunowski wyrównania ulicy Gilarskiej inter nr 57 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 57 radnego Kunowskiego.pdf
56 04-08-2017 Jędrzej Kunowski wykupu gruntu na Zaciszu inter nr 56 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 56 radnego Kunowskiego.pdf
55 04-08-2017 Jędrzej Kunowski wykupu gruntu na Zaciszu inter nr 55 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 55 radnego Kunowskiego.pdf
54 04-08-2017 Jędrzej Kunowski poruszania się pojazdów z przepustką C-16 inter nr 54 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 54 radnego Kunowskeigo.pdf
53 20-07-2017 Jędrzej Kunowski utworzenia liceum ogólnokształcącego przy ul. Turmonckiej 2 inter nr 53 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 53 radnego Kunowskiego.pdf
52 06-06-2017 Jędrzej Kunowski chodnika w Parku Bródnowskim inter nr 52 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 52 radnego Kunowskiego.pdf
51 06-06-2017 Jędrzej Kunowski koszy na śmieci przy skwerze Świętego Wincentego/Kondratowicza inter nr 51 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 51 radnego Kunowskiego.pdf
50 29-05-2017 Jędrzej Kunowski ruchu ciężarowego w ciągu ulic Jórskiego-Samarytanki-Korzona inter nr 50 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 50 radnego Kunowskiego.pdf
49 29-05-2017 Jędrzej Kunowski budowy chodnika przy ul. Samarytanki inter nr 49 radnego Kunowskiego.pdf
opd na inter nr 49 radnego Kunowskiego.pdf
48 14-10-2016 Jędrzej Kunowski poprawy komunikacji zbiorowej inter nr 48 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 48 radnego Kunowskiego.pdf
47 14-10-2016 Jędrzej Kunowski bezpieczeństwa transportu dzieci w placówkach edukacyjnych inter nr 47 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 47 radnego Kunowskiego.pdf
46 06-10-2016 Jędrzej Kunowski przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat problemu uregulowań prawnych skrawków gruntów na Zaciszu użytkowanych przez mieszkańców inter nr 46 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 46 radnego Kunowskiego.pdf
45 06-10-2016 Jędrzej Kunowski przeprowadzenia konsultacji społecznych ws. zmiany planu zagospodarowania Zacisza inter nr 45 radnego Kunowskiego.pdf
inier nr 45 cz II radnego Kunowskiego.jpeg
odp na inter nr 45 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 45 radnego Kunowskiego.pdf
44 06-10-2016 Jędrzej Kunowski lepszego zabezpieczenia przejścia dla pieszych przy ul. Sternhela inter nr 44 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 44 radnego Kunowskiego.pdf
43 06-10-2016 Jędrzej Kunowski egzekwowania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych i TIRów inter nr 43 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 43 radnego Kunowskiego.pdf
42 06-10-2016 Jędrzej Kunowski uzupełnienia kostki chodnikowej na ul. Groera inter nr 42 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 42 radnego Kunowskiego.pdf
41 06-10-2016 Jędrzej Kunowski usunięcia nieczynnej latarni inter nr 41 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 41 radnego Kunowskiego.pdf
40 20-06-2016 Jędrzej Kunowski ulicy Lusińskiej i skrzyżowania z ul. Handlową inter nr 40 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 40 radnego Kunowskiego.pdf
39 20-06-2016 Jędrzej Kunowski lata w mieście inter nr 39 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 39 radnego Kunowskiego.pdf
38 20-06-2016 Jędrzej Kunowski odpowiedzi urzędniczki na prośbę mieszkani Zacisza inter nr 38 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 37 i 38 radnego Kunowskiego.pdf
37 20-06-2016 Jędrzej Kunowski latarni na ul. Spytka z Melszyna inter nr 37 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 37 i 38 radnego Kunowskiego.pdf
36 20-06-2016 Jędrzej Kunowski ławki przy siłowni miejskiej przy Urzędzie Dzielnicy Targówek inter nr 36 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 36 radnego Kunowskiego.pdf
35 20-06-2016 Jędrzej Kunowski libacji przy ul. Spytka z Melszyna 38 inter nr 35 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 35 radnego Kunowskiego.pdf
34 20-06-2016 Jędrzej Kunowski połączenia chodników przy ul. Samarytanki inter nr 34 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 34 radnego Kunowskiego.pdf
33 18-04-2016 Jędrzej Kunowski połączenia chodników przy ul. Samarytanki inter nr 33 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 33 radnego Kunowskiego.pdf
32 17-12-2015 Jędrzej Kunowski wykupu lokalu inter nr 32 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 32 radnego Kunowskiego.pdf
31 17-12-2015 Jędrzej Kunowski linii autobusowej 500 inter nr 31 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 31 radego Kunowskiego.pdf
30 24-09-2015 Jędrzej Kunowski braku kratki ściekowej inter nr 30 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 30 radnego Kunowskiego.pdf
29 19-08-2015 Jędrzej Kunowski reklam wielkoformatowych inter nr 29 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 29 radnego Kunowskiego.pdf
28 19-08-2015 Jędrzej Kunowski pozwoleń na budowę w dzielnicy Targówek inter nr 28 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 28 radnego Kunowskiego.pdf
27 19-08-2015 Jędrzej Kunowski zanieczyszczeń w Parku Bródnowskim inter nr 27 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 27 radnego Kunowskiego.pdf
26 19-08-2015 Jędrzej Kunowski piaskownice w Parku Bródnowskim inter nr 26 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 26 radnego Kunowskiego.pdf
25 19-08-2015 Jędrzej Kunowski nasadzeń w ciągu ulic Seledynowej i Rolanda inter nr 25 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 25 radnego Kunowskiego.pdf
24 19-08-2015 Jędrzej Kunowski przejazdu z Osiedla Zacisze do bazaru na Trockiej inter nr 24 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 24 radnego Kunowskiego.pdf
23 19-08-2015 Jędrzej Kunowski wniosku mieszkańca ws. wiaty przystankowej przy ulicy Witebskiej 02 inter nr 23 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na interp. nr 23 radnego Kunowskiego.pdf
22 19-08-2015 Jędrzej Kunowski ponownego umieszczenia koszy na śmieci na osiedlu Zacisze inter nr 22 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 22 radnego Kunowskiego.pdf
21 19-08-2015 Jędrzej Kunowski malowania w Przedszkolu Nr 95 inter nr 21 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 21 radnego Kunowskiego.pdf
20 05-06-2015 Jędrzej Kunowski organizacji ruchu podczas remontu ulicy Świętego Wincentego inter nr 20 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 20 radnego Kunowskiego.pdf
19 05-06-2015 Jędrzej Kunowski organizacji ruchu podczas remontu torowiska na Żerań Wschodni inter nr 19 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 19 radnego Kunowskiego.pdf
18 15-05-2015 Jędrzej Kunowski wydania orzeczenia
17 15-05-2015 Jędrzej Kunowski przejścia dla pieszych inter nr 17 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 17 radnego Kunowskiego.pdf
16 04-05-2015 Jędrzej Kunowski palenia śmieci w zakładach przy Dalanowskiej/Borzymowskiej inter nr 16 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 16 radnego Kunowskiego.pdf
15 04-05-2015 Jędrzej Kunowski płotku przy skwerze na skrzyżowaniu Korzona i Samarytanki inter nr 15 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 15 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 15 radnego Kunowskiego zał.pdf
14 04-05-2015 Jędrzej Kunowski miejsc do parkowania przy ul. Handlowej inter nr 14 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 14 radnego Kunowskiego.pdf
13 04-05-2015 Jędrzej Kunowski krzyża przy ul. Gilarskiej inter nr 13 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 13 radnego Kunowskiego.pdf
12 04-05-2015 Jędrzej Kunowski eksmisji mieszkanki Targówka
11 04-02-2015 Jędrzej Kunowski Basenu Polonez inter nr 11 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 11 radnego Kunowskiego.pdf
10 04-02-2015 Jędrzej Kunowski spalarni odpadów medycznych inter nr 10 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 10 radnego Kunowskiego.pdf
9 04-02-2015 Jędrzej Kunowski firmy Segroment na Targówku Fabrycznym inter nr 9 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 9 radnego Kunowskiego.pdf
8 04-02-2015 Jędrzej Kunowski linii ciągłej na ulicy Gilarskiej inter nr 8 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 8 radnego Kunowskiego.pdf
7 04-02-2015 Jędrzej Kunowski sygnalizacji świetlnej przy Rembielińskiej/Poborzańskiej inter nr 7 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 7 radnego Kunowskiego.pdf
6 04-02-2015 Jędrzej Kunowski gruntu przy skwerze Korzona/Samarytanka inter nr 6 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inret. nr 6 radnego Kunowskiego.pdf
5 04-02-2015 Jędrzej Kunowski neonu toalety przy skwerze Korzona/Samarytanka inter nr 5 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 5 radnego Kunowskiego.pdf
4 04-02-2015 Jędrzej Kunowski toalety przy skwerze Korzona/Samarytanka inter nr 4 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 4 radnego Kunowskiego.pdf
3 04-02-2015 Jędrzej Kunowski Szkoły Podstawowej Nr 52 inter nr 3 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 3 radnego Kunowskiego.pdf
2 04-02-2015 Jędrzej Kunowski Przedszkola nr 95 inter nr 2 radnego Kunowskiego.pdf
iodp. na inter. nr 2 radnego Kunowskiego.pdf
1 04-02-2015 Jędrzej Kunowski ulicy Łodygowej inter nr 1 radnego Kunowskiego.pdf
odp. na inter. nr 1 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 1 radnego Kunowskiego.pdf

 

Interpelacje złożone przez Radnego Jędrzeja Kunowskiego w trakcie kadencji 2010 – 2014.

Nr Data Radny W sprawie Pliki interpelacji i odpowiedzi
116 08-07-2014 Jędrzej Kunowski placówki oświatowe inter nr 116 radnego Kunowskiego.tif
odp na inter nr 116 radnego Kunowskiego.pdf
115 04-03-2014 Jędrzej Kunowski ulicy Krynoliny inter nr 115 radnego Kunowskiego.tif
odp na inter nr 115 radnego Kunowskiego.pdf
114 04-03-2014 Jędrzej Kunowski ulicy Gilarskiej inter nr 114 radnego Kunowskiego.tif
odp na inter nr 114 radnego Kunowskiego.pdf
113 04-03-2014 Jędrzej Kunowski terenu przy ulicy Orańskiej inter nr 113 radnego Kunowskiego.tif
odp na inter nr 113 radnego Kunowskiego.pdf
112 04-03-2014 Jędrzej Kunowski realizacji przez Zarząd Dzielnicy Targówek Stanowiska Rady Dzielnicy inter nr 112 radnego Kunowskiego.tif
odp na inter nr 112 radnego Kunowskiego.pdf
111 22-11-2013 Jędrzej Kunowski terenu na Targówku Fabrycznym inter nr 111 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 111 radnego Kunowskiego.pdf
110 22-11-2013 Jędrzej Kunowski założenia progów na ul. Wojskowej inter nr 110 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 110 radnego Kunowskiego.pdf
109 22-11-2013 Jędrzej Kunowski uznania za zabytek Szkoły Podstawowej Nr 52 inter nr 109 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 109 radnego Kunowskiego.pdf
108 22-11-2013 Jędrzej Kunowski wypłat stypendium szkolnego inter nr 108 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 108 radnego Kunowskiego.pdf
107 22-11-2013 Jędrzej Kunowski wypłat za wyprawkę szkolną inter nr 107 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 107 radnego Kunowskiego.pdf
106 22-11-2013 Jędrzej Kunowski nauczycieli języka angielskiego inter nr 106 radnego Kunowskiego.pdf
odp na inter nr 106 radnego Kunowskiego.pdf