Ostatnie decyzje dla Zacisza

Kończąca się kadencja samorządu obfitowała w karuzelę burmistrzów, zmienne koalicję, ale nie zapominano o najważniejszych sprawach dla mieszkańców.

Flagowa linia Zacisza, czyli 512 otrzyma na wiosnę nową pętle. Zlokalizowana zostanie na ulicy Gilarskiej w miejscu dawnej stacji tankowania gazu. Oznacza to, że autobus 512 zacznie kursować ulicą Rolanda dwukierunkowo , a nie będzie krążył przez Bródno. Na wniosek mieszkańców ulicy Karminowej, przystanek przy Rolanda zostanie osłonięty krzewami. Jednak najważniejsza kwestia, czyli kursowanie do centrum zostanie ponownie przeanalizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Rada Dzielnicy Targówek, jednogłośnie na mój wniosek poparła stanowisko 1714 mieszkańców Zacisza, aby jeździł on nadal do centrum miasta.

Jednocześnie mieszkańcy zyskują dodatkowy autobus, ponieważ linia 527 będzie zatrzymywać się na przystanku Codzienna. Przystanek będzie na żądanie, więc będzie trzeba zamachać, aby się zatrzymał.

Modernizacja ulicy Łodygowej powróciła do budżetu miasta. Obecnie zaktualizowano już plany budowy i wykupiono pierwsze grunty pod jej budowę, aby zakończyć tą inwestycję do 2016 r.

Współpraca pomiędzy samorządem dzielnicy i miasta pozwala skuteczniej realizować potrzeby i wpływać na zmianę otoczenia w którym żyjemy. Tak jak przykładem takiej współpracy jest ulica Łodygowa, to kolejnym jest otrzymanie stojaków na rowery i montaż ich przy placówkach użyteczności publicznej.

Pierwsze z setki stojaków pojawią się na Zaciszu przy Szkole Podstawowej nr 84, pozostałe przy gimnazjum przy Krasiczyńskiej, obu liceach (przy ulicy Oszmiańskiej i Żuromińskiej) i innych. Kolejne będą zakupione z budżetu miasta w przyszłym roku.

Udało się także pozyskać dla dzielnicy dodatkoweśrodki na bezpłatny dostęp do Internetu w Parku Bródnowskim i Wiecha. Stanęły stacje roweru Veturilo, kończy się rozbudowa Liceum przy ulicy Oszmiańskiej, nowe Przedszkole przy Sternhela zajmuję się ponad setką przedszkolaków.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy Targówek to wyczekiwane przez pracowników fizycznych, gospodarczych szkół podwyżki. Już od pierwszego listopada osoby zajmujące się wsparciem nauczycieli, zapleczem szkół otrzymają średnio 200 zł podwyżki. Co dziwne, za wsparciem tej najgorzej uposażonej grupy pracowników głosowali radni Platformy Obywatelskiej, wraz radnymi Naszego Targówka. Radni Prawa i Sprawiedliwości i spółdzielni -„Mieszkańcy Bródna, Targówka i Zacisza” nie wzięli udziału w głosowaniu.

Sukcesem okazał się budżet obywatelski (partycypacyjny), gdzie mieszkańcy mogli samo zgłaszać projekty do realizacji, a następnie wystawić je do publicznej oceny, głosowania. Milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy (1,36 mln zł) wydamy na realizację zwycięskich pomysłów. To plac zabaw przy ulicy Tużyckiej, czy teren rekreacyjny dla Targówka Fabrycznego.

Przy każdym z nich zostanie umieszczone informacja, z jakich środków zrealizowano dany pomysł.
Ważne, jest także to, że tych środków w 2015 będzie jeszcze więcej, bo prawie 3 mln zł.

Sprawa bazaru przy Trockiej to przykład współpracy samorządu, mieszkańców i kupców. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się dojść do porozumienia, aby zachować miejsce codziennych zakupów i na okres przejściowy budowy stacji II linii metra przenieść go w inne miejsce.

Bazar w obecnym kształcie funkcjonować będzie do końca roku 2015. Później na terenie dzielnicy rozpocznie się wyczekiwana budowa stacji Trocka.

Targówek to dzielnica, która nie jest gorsza od innych. Jest co raz bardziej przyjazna i bezpieczna. Dzieje się to dzięki wsłuchiwaniu się w głos mieszkańców, rozmów z nimi. Te rozmowy są zawsze bardzo ciekawe i inspirujące na przyszłość. Ktoś powiedział, że żeby osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy, trzeba przede wszystkim działać, ale także marzyć. Marzę o Targówku z II linią metra, zbudowanymi ulicami i kolejną szkołą, oraz spokojnym ruchem samochodowym na Zaciszu. Dlatego kandyduje na radnego dzielnicy i zachęcam do udziału w wyborach 16 listopada br.

Jędrzej Kunowski

Dodaj komentarz